EMailPrint

UDAS Gallery

Street:
Sime Miljuša 2
ZIP:
78000
City:
Banja Luka
State:
Republika Srpska
Country:
Country: ba

Description

Umjetnička galerija ”UDAS” predstavlja jedinstvenu galeriju u jugoistočnoj Evropi koja pruža mogućnost mladim studentima Akademije likovnih umjetnosti, neafirmisanim umjetnicima, umjetnicima sa i bez invaliditeta da predstave svoje umjetničke radove u našoj Galerji. Jedan od glavnih razloga zbog kojeg mladi umjetnici ne mogu da se predstave široj javnosti je nedostatak finansijskih sredstava umjetnika. Na taj način njihov umjetnički potencijal biva neispoljen i nema mogućnost da se razvija. Kroz mnogobrojne kulturne manifestacije koje organizujemo u našoj Organizaciji uvidjeli smo mogućnost da umjetnosti ”damo” posebno mjesto i da je podignemo na veći pijedastal, da javnosti predstavimo umjetnike na jedan specifičan način. Cilj nam je prije svega kulturno stvaralaštvo i primjenjena umjetnost koja će kroz svoje kulturne manifestacije doprinijeti opštem interesu same zajednice, očuvanju kulturne baštine, multikulturalnosti, promociji nacionalne kulture i kulturne različitosti, interkulturalnosti, razvoju regionalne i međuregionalne kulturne sarednje, predstavljanje i afirmacija umjetnosti u zemlji i inostranstvu, učestovanje eminentnih imena iz svijeta umjetnosti, edukativni programi, kao i kroz nastanak kvalitetnih i umjtnički vrijednih djela. Putem samostalnih i kolektivnih izložbi želimo da stvaramo mrežu likovnih umjetnika iz zemlje i Regiona, zastupanje jednakih prava i nediskriminacija, podizanje svijesti javnosti na barijere sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, promovišemo kreativni potencijal umjetnika na lokalnom, entitetskom, državnom i regionalnom nivou. Umjetnička djela koja nastaju u Galeriji ”UDAS” kao i na likovnim kolonijama imaju jasnu poruku mira, tolerancije, prihvatanje različitosti, bez predrasuda i barijera, izgradnja prosoperitetnog civilnog društva u kojem svi imaju jednaka prava i mogućnosti. Poruka umjetnika sa i bez invaliditeta glasi ”Umjetnošću preko barijera i granica”. Galerija Udas je počela sa radom 2006. godine. U proteklom periodu ugostili smo veliki broja umjetnika iz BiH i Regiona. Galerija ”UDAS” ima svoj Umjetnički savjet koji je odgovoran za kreiranje svih kulturnih manifestacija u Organizaciju.

Radno vrijeme: radnim danom od 09.00 do 15.00 časova

  
 
Date Title Venue Type
17.03.2016
20.00 h
Šta ima, rokeri UDAS Gallery Film
08.03.2016 - 31.03.2016
I/Migracija duše UDAS Gallery Exhibition
03.12.2015
19.00 h
Nebeska stvorenja UDAS Gallery Film
17.11.2015 - 30.11.2015
Fragmentacija arhetipa UDAS Gallery Exhibition
12.11.2015
19.00 h
Krila golubice UDAS Gallery Film
03.11.2015 - 16.11.2015
Transformacija nesvjesti UDAS Gallery Exhibition
20.10.2015 - 03.11.2015
Sistem UDAS Gallery Exhibition
15.09.2015 - 30.09.2015
Oblici UDAS Gallery Exhibitions
16.06.2015 - 27.06.2015
Izložba kolaža i nakita UDAS Gallery Exhibition
14.05.2015
19.00 h
Bronko Bili UDAS Gallery Film
12.05.2015 - 31.05.2015
Samostalna izložba umjetničkih radova Nelise Baždar UDAS Gallery Exhibition
16.04.2015
19.00 h
Čovjek sa filmskom kamerom UDAS Gallery Film
07.04.2015 - 30.04.2015
09.00 h - 15.30 h
Samostalna izložba slika Branimira Maksimovića UDAS Gallery Exhibition
19.03.2015
19.00 h
Uho UDAS Gallery Film
23.01.2015
19.00 h
Zaboravljeni UDAS Gallery Exhibition

Page 1 of 2

beograd Subotica TOZ logo cirilica vertikala Zagorije za site

 Kragujevac

 srpske-sume mojevijesti ba