Print this page

Za djecu

Održana radionica „Organizacija i funkcionisanje destinacijskog menadžmenta“

Direktor Turističke organizacije Banjaluka Ostoja Barašin rekao je da su predavači na radionici profesori sa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, koji će predstaviti praktična rješenja, s obzirom da se u Hrvatskoj već više godina nastoji primijeniti destinacijski menadžment kao vid organizacijske strukture u turizmu.


-    Poslije donošenja Strategije razvoja grada Banjaluka, Strategije ruralnog razvoja i Strategije razvoja turizma grada Banjaluka, turizam prestaje da bude događaj i mora postati dio privrednog sistema. Danas smo učinili pionirski korak u BiH, odlučivši da u Banjaluci stvaramo funkcionalan destinacijski menadžment, sa namjerom da omogućimo svima da još efikasnije rade, rekao je Barašin.
Otvaranju radionice prisustvovao je i gradonačelnik Slobodan Gavranović. U svom obraćanju učesnicima radionice, on je rekao da je Grad Banjaluka u posljednjih devet godina učinio značajne napore za razvoj turizma na našem području. Grad Banjaluka podržaće osnivanje i rad destinacijske menadžment organizacije, jer bi na taj način banjalučki turizam dobio nove mogućnosti razvoja, kroz nove turističke proizvode, veće investicije i konkurentnost i nova radna mjesta, izjavio je gradonačelnik Slobodan Gavranović. Gavranović je, tokom radionice „Organizacija i funkcionisanje destinacijskog menadžmenta“, rekao da Banjaluka ima značajne potencijale za razvoj turizma, ali da grad i Turistička organizacija ne mogu samostalno preuzeti odgovornost za turistički razvoj, jer je turizam kompleksna sistemska djelatnost.
-    Sve veće investicije u turističku privredu nameću potrebu za formiranjem destinacijske menadžment organizacije, koju bi činili glavni direktni i indirektni akteri turizma u Banjaluci“, naveo je Gavranović.
On je podsjetio da je grad Banjaluka u posljednjih devet godina učinio značajne napore u razvoju turizma, osnivanjem gradske Turističke organizacije i usvajanjem više akata koji su pretpostavka dugoročnom razvoju turizma u lokalnoj zajednici, među kojima su Deklaracija o razvoju eko i avanturističkog turizma, te strategije razvoja grada, ruralnog razvoja i razvoja turizma.
Organizatori radionice, su Turistička organizacija grada Banjaluka i Turistička organizacija Republike Srpske, pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.


  Vijesti