78 000, Banjaluka, Kralja Petra I Karađorđevića 87   +387 (51) 490 306    tobl@teol.net   FAQ

Kulturno-istorijski spomenici

Zgrada Gradske palate i Banskog dvora

Kada je formirana Vrbaska banovina 1929. godine i kada je za prvog bana postavljen Svetislav Tisa Milosavljević, osjećala se potreba za izgradnjom jednog reprezentativnog sjedišta. Za izgradnju Banske palate i Banskog dvora raspisan je 1930. godine jugoslovenski konkurs, a radovi na Banskom dvoru počeli su u martu 1931, dok je svečano otvaranje zdanja bilo 8. novembra 1932. godine. Oba objekta su predviđala brojne sadržaje.

Arhitektura Banskog dvora i Bankse uprave

U Banskoj upravi planirano 150 soba sa svim administrativno-upravnim aparatom Banovine, dok je Banski dvor imao sale za sjednice, salone za prijeme, vijećnicu, stan bana sa apartmanom za visoke goste, prostorije centralnog grijanja, kuhinje, sanitarije, garderobe i druge prostorije. Dispozicije ovih objekata su riješene blokovskim sistemom, sa svjetlarnicima uz naglašeno centralno postavljeno stepenište, smišljeno i kreativno, sa zadovoljenjem svih funkcija. Gabariti obuhvataju uglove ulica, kod kojih se, izlazeći fasadama na tri strane, formiraju zatvoreni blokovi. Na ovaj način zdanja Banskog dvora i Banske uprave predstavljaju čvrste završne elemente postojećih cjelina, istovremeno djelujući kao fasadno platno reprezentativnog trga. Ovakvo arhitektonsko rješenje, koje u sebi sadržava arhitektonski izraz objedinjenog klasicizma i elemenata srednjovjekovnog srpskog graditeljstva, sa izvučenim i naglašenim pilastrima, te sa dekorativno obrađenim kapitelima i arhivoltama koje uokviruju polukružne otvore, u konačnom rješenju je dalo graditeljsko ostvarenje posebnih vrijednosti.

Banska uprava i Banski dvor danas

Danas ove građevine služe sličnoj namjeni. Velika sala, Vjećnica i Plavi salon Banskog dvora predstavljaju najraskošnije banjalučke enterijere. Zgrada Banske palate je u funkciji sjedišta Administrativne službe grada Banja Luka i njenog Gradonačelnika, dok je Banski dvor pored kulturnog centra sjedište predsjednika Republike Srpske, rektorata i Radio-televizije Republike Srpske, a u njenim prostorijama se organizuju razni skupovi edukativnog, kulturnog i promotivnog karaktera.


Septembar 2020
P U S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4