Print this page

Mladi

Centar za informativnu dekontaminaciju mladih
Skendera Kulenovića 16 (prostorije magazina Buka)
Tel: +387(0)51 220  430
Email: buka@blic.net
Web: www.buka.com

Centar za informativnu dekontaminaciju mladih Banja Luka (BUKA) je nevladina organizacija koja putem svog popularnog web portala kontinuirano radi na unapređenju demokratije u BiH.


  Mladi