Print this page

Mladi

Centar za razvoj karijere

Miloša Obilića 30
Tel: +387(0)65 894 246
Email: info@cerk.info
Web: www.cerk.info

CERK je nastao kao inicijativa studenata, a postao set informacija, alata i servisa kroz koje mladi unaprijeđuju vlastitu zapošljivost.


  Mladi