Print this page

Avionom

avion

 

Za dolazak u Banjaluku možete koristiti banjalučki, zagrebački, sarajevski ili beogradski aerodrom. Ukoliko koristite aerodrome u okruženju moraćete uzeti transver do Banjaluke nekim drugim prevoznim sredstvom (autobus, voz, ret-a-car i dr.) Međunarodni aerodrom Banja Luka se nalazi sa zapadne strane magistralnog puta M16 (E-661) Banja Luka-Gradiška, na udaljenosti 1,1 km od tog puta. Smješten je na 44o 56’ 29” s.g.š. i 17o 17’ 51” i.g.d. Nadmorska visina mu je 122 m, a magnetna deklinacija 2o istočno. Udaljen je 23 kilometra sjeverno od Banjaluke.

Aerodrom Banja Luka
Tel: +387(0)51 535 210
Email: info@banjaluka-airport.com
Web:www.bnx.aero

Agencija  «Ars tours»
Kralja Petra I Karađorđevića 109
Tel: +387(0)51 219 974
Web: www.ars-tours.com

Air Serbia
Kralja Petra I Karađorđevića 109
Tel: +387 51 228 460
Web: www.airserbia.com